Oferta
 - Roczne i półroczne przeglądy kominiarskie- kompleksowo.
 - Sprawdzanie i czyszczenie przewodów kominowych.
 - Montaż kominów wolnostojących.
 - Opinie do Wydziału Architektury i do Gazowni.
 - Sprawdzanie szczelności instalacji gazowej i urządzeń.
 - Udrażnianie przewodów kominowych oraz montaż kratek wentylacyjnych przeciw ptakom.
 - Czyszczenie rynien , odśnieżanie połaci dachowych.
 - Stała konserwacja oraz kompleksowa obsługa kotłowni na paliwa stałe , płynne i gazowe.
 - Roboty ogólnobudowlane związane z naprawami przewodów kominowych.
 - Profesjonalna obsługa administracji, instytucji i wspólnot mieszkaniowych – z możliwością
   zawierania stałych umów.